AJSR © Alle rechten voorbehouden.  Privacybeleid | Betalingsvoorwaarden

 

Home.Praktijkinformatie.Contact.
Tandartspraktijk Siemers
Home
Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden uwnota.nl

 

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen verschuldigd aan uwnota.nl en zijn ook

door uw zorgaanbieder van toepassing verklaard.

 

Uw zorgaanbieder heeft de vorderingen die hij/zij op u heeft overgedragen aan Infomedics Factoring B.V., handelend onder de naam uwnota.nl. Deze overdracht is door aan Infomedics Factoring B.V. geaccepteerd. Hiervan is een akte van cessie opgemaakt zoals bedoeld in artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek. Uwnota.nl is als enige bevoegd om de facturering te doen en deze factuur te incasseren. Op alle vorderingen die uw zorgaanbieder op u heeft of zal krijgen, zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing:

  1. Indien mogelijk mag uwnota.nl de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij uw

zorgverzekeraar.

 

  2. De factuur dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum

geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.

 

  3. Indien de factuur niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is

vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat

moment is rente verschuldigd.

 

  4. Indien de factuur niet op tijd is betaald, mag uwnota.nl incassomaatregelen nemen.

 

  5. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die  verband houden met het innen van de

factuur komen voor uw rekening, inclusief eventuele BTW. De buitengerechtelijke kosten worden

vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012).

 

  6. uwnota.nl heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens

op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.

 

  7. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de

overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

 

Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de

overige bepalingen van kracht.

 

Contact

 

Onze servicedesk is bereikbaar via 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek) op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur. Voor veelgestelde vragen gaat u naar www.uwnota.nl en logt u in met uw factuurnummer. Voor vragen over de hoogte van vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Met zorginhoudelijke vragen kunt u terecht bij uw zorgaanbieder.